CÔNG NGHỆ BỘ BA TRIAD WILSON

Sức mạnh của bộ ba Triad Wilson
Kể từ khi bắt đầu chơi tennis, người chơi đã tìm kiếm ba thứ trong một cây vợt – sức mạnh, sự thoải mái và khả năng kiểm soát.Nhưng họ chỉ tìm thấy sự thỏa hiệp, bởi vì mọi cây vợt từng được chơi trước Triad Series đều được thiết kế dưới dạng một đơn vị.Thiết kế một mảnh truyền thống luôn giảm thiểu một đặc điểm chơi quan trọng khi cố gắng tối đa hóa một đặc điểm khác. Nhưng nếu cái vòng và tay cầm không bao giờ chạm vào thì sao?

Bạn không chỉ có thể tối đa hóa sức mạnh trong cái vòng và điều khiển trong tay cầm, bạn còn có thể cách ly sốc và ngăn nó chạm vào cánh tay. Lần đầu tiên, bạn có thể thiết kế một cây vợt không thỏa hiệp và hoàn thành tìm kiếm của người chơi.

Giới thiệu TRIAD ™, một thiết kế ba thành phần mang tính cách mạng giúp tối đa hóa sức mạnh, khả năng kiểm soát và sự thoải mái mà không ảnh hưởng đến cái khác.

Vòng đai và tay cầm của một cây vợt TRIAD được thiết kế như các thành phần tùy chỉnh. Họ không bao giờ chạm vào. Chúng tôi đệm chúng bằng Iso-Zorb ™, một loại polymer Wilson độc quyền tương tự như vật liệu được sử dụng trong các tòa nhà chọc trời để hấp thụ chấn động của trận động đất.

Bước đột phá thiết kế này mang đến một mức độ hiệu suất không thể có trong một cây vợt một mảnh thông thường.

Chơi TRIAD và trải nghiệm sức mạnh của ba!

The Power of Three
Since the beginning of tennis, players have searched for three things in a racquet – power, comfort, and control. But they’ve only found compromise, because every racquet ever played with prior to the Triad Series has been designed as a one-piece unit. The traditional one-piece design always minimizes one critical playing characteristic when attempting to maximize another. 

But what if the hoop and the handle never touched?

Not only could you maximize power in the hoop and control in the handle, you could isolate shock and prevent it from reaching the arm. For the first time ever, you could design a racquet that didn’t compromise and fulfill the player’s search.

Introducing TRIAD™, a revolutionary tri-component design that maximizes power, control, and comfort without compromising one for the other.

The hoop and the handle of a TRIAD racquet are designed as customized components. They never touch. We buffer them with Iso-Zorb™, an exclusive Wilson polymer similar to the material used in skyscraper foundations to absorb the shock of an earthquake.

This design breakthrough delivers a level of performance impossible in an ordinary one-piece racquet.

Play TRIAD, and Experience the Power of Three!

 

...
Contact Me on Zalo